Contact
P.V.R. Nederland


Dhr. S.Y. Chang

Stationsplein 73
7551 CR Hengelo
Mob: 0031 (0) 654 292 103

info@pvrn.nl

Disclaimer

Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site
waar naar wordt verwezen,is gestreefd naar het verschaffen van betrouwbare en actuele informatie,
sluit PVR Nederland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden,
alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt
en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.